Linjeforeninger på HiST

Linjeforeninger

Linjeforening BrReg Linje Kontor Epost Facebook
Elektra BrReg Elektro
Fraktur (St.Olav) Radiograf
KOM BrReg Kjemi og Material Page
Logistikkstudentene BrReg Logistikk Page
MiT Maskin
Vivas BrReg Ingeniør i Fornybar Energi Gunnerusbygget ved AFT Page
Nucleus BrReg Bioingeniør Page
Nutrix BrReg Sykepleier Page
STØH BrReg Økonomi
Tekno-Tunga BrReg Matteknologi Page
TIHLDE BrReg Elektronisk databehandling (EDB) AITeL 1
Tim & Shænko BrReg Bygg og Miljø Group

1. = "Brygghuset" ved Leütenhaven/Trøndelag Teater

Trondheim Teknikersamfunn

Trondheim Teknikersamfunn (TTS) ble stiftet i 1912 av studenter for å sikre politisk innflytelse, så vel som å skape en arena for sosialisering og samhold. Paraplyorganisasjonen har gjennom disse hundre årene blant annet drevet en egen avis, studenthytte og idrettsforening. I dag har TTS et dusin tilknyttede studentforeninger fra høgskolens to teknologiavdelinger. Arbeidsutvalget i TTS står for den daglige driften og jobber blant annet med å minske frafallet av studenter gjennom praktiske, sosiale og tverrfaglige prosjekter. En representant fra hver av foreningene danner styret i TTS, som er det øverste studentorganet ved de tilhørende avdelingene.

http://tts.hist.no/